Solidaritetsaksjonen 2019

I oktober/november gjennomførte skolen årets solidaritetsaksjon – PIS (Prosjekt Internasjonal Solidaritet). Elevrådet valgte også i år å fortsette med prosjektet vi har støttet i 10 år;  Alrowwadsenteret i Betlehem.

Hva pengene går til?

Alrowwadsenteret i Betlehem ligger i en  FN-leir (UNWRA) som heter Aida. Elever fra Sandnes vgs har bidratt med midler i en periode på 10 år, og vi kan vise til en rekke tiltak/aktiviteter som våre elever har bidratt til å få på plass.  Hvert år reiser en delegasjon av elever og lærere for å se hvor pengene går, og møter barna som drar nytte av tilbudet på senteret. Kort fortalt er senteret et kulturtilbud for alle barn i flyktningleiren. Etter skoletid kommer det barn innom og møter dans, sang, musikk, bibliotek, fotokurs, ved siden av lek og spill. Det er alltid voksne rundt barna. Barna i flyktningleiren er offer for en av verdens lengst pågående konflikter. En konflikt som både er en regional, men også en internasjonal konflikt. Norge har vært, og er, godt engasjert i konflikten. Oslo-avtalen er et begrep som alle som bor der kjenner til. Ved at skolen har et solidaritetsprosjekt knyttet til denne konflikten, bidrar vi til å gi våre elever kunnskap. Vi kan forsøke å forstå hvordan denne konflikten har vokst seg til å bli det den er i dag, hva drivkreftene er, hvem aktørene er, og hva som er konsekvensen for alle de menneskene som bor der og forsøker å ha gode liv. Barna i flyktningeleirene er de som har minst. De som har minst kan velge å vise sin frustrasjon over situasjonen med voldelige midler. Det finnes det dessverre for mange eksempler på gjennom historien. Alrowwadsenteret har som overordna mål å gi disse barna muligheter til å møte kunst og kultur, aktiviteter, lek og samspill i trygge omgivelser, og dermed kanskje bidra til å gi dem alternative løsninger til å plassere frustrasjonen sin på. Elever og lærere som har vært og møtt barna, har sett kunst med alvorlig tema. Dans og drama som uten ord sier noe om hva disse unge menneskene forstår av konflikten og hva de har opplevd ved å være offer midt i en konflikt. Senteret har en rekke aktiviteter, og en rekke spennende partnere (ved siden av oss). Du kan lese om dette her.

Mvh

Elevrådet og Solidaritetskomiteen

PIS-koordinator: Idar Ree 

Til toppen