Til elevene ved Sandnes videregående skole!

13. mars ble skolen fysisk stengt for undervisning og vi gikk inn i en svært spesiell periode for både elever og ansatte. Hvor lenge denne perioden vil vare, er det på det nåværende tidspunkt (2. april) ikke så lett å si så mye konkret om. Regjeringen vurderer ulike muligheter, men alt avhenger av hvordan pandemitiltakene viser igjen i smittetall og sykehusinnleggelser. Dette får vi ikke ordentlig oversikt over før mot slutten av påsken.

Påskeferie
Blir det vanlig skoledrift etter påske? Regjeringen vil avgjøre dette på et møte onsdag 8. april. Inntil videre skal dere nyte påskeferien som best dere kan, selv om situasjonen er svært spesiell og legger begrensinger på hva vi kan foreta oss.

Eksamen og heldagsprøver er avlyst
Regjeringen har bestemt at eksamen for videregående skole i 2020 er avlyst på grunn av korona-epidemien. I og med at eksamen er avlyst, har rektor bestemt at heldagsprøvene våren 2020 også blir avlyst. Disse prøvene har en viktig funksjon som trening til eksamen – et grunnlag som da ikke har samme betydning lenger. I stedet blir timeplanen endret til vanlig undervisning i hele april og mai fram til muntlig eksamen skal gjennomføres. Det gir oss mer tid til undervisning og læring. Videre blir det i denne perioden flere muligheter for å ha vurderingssituasjoner i henhold til prøveplan og fagdager. Dere må da følge med på timeplanen for å se hva hvilken undervisning og vurderingssituasjoner som ligger i planen etter påske.

Skryt til elever og ansatte
Både dere elever og ansatte skal ha mye ros for måten dere har løst skoledriften på de siste tre ukene. Det har vært uvanlig, krevende og tidkrevende – og jeg vet mange har jobbet intenst for å følge opp undervisning og læringsoppdrag best mulig. Tilbakemeldinger fra lærere forteller om iherdig innsats og at de fleste er pålogget når dere skal være det. Jeg håper denne utfordrende perioden ikke bare har vært krevende, men at den også har vært lærerik og interessant. Det har vært undervisning og læring på nye måter – en erfaring som kan være verdifull å ta med videre.

Med dette ønsker skolen dere en riktig god og vel fortjent påskeferie!

Vennlig hilsen

Helge Ledaal
rektor

Til toppen