Tildeling av midler til Sandnes vgs fra Kulturrådet

Sandnes vgs har vært så heldige å få tildelt midler, i underkant av 200 000 kr, fra Kulturrådet til tre spennende litteraturformidlingsprosjekt. 

Prosjektene som fikk tilskudd er:

  • Litt Nytt  
  • Litteratur i historiefaget
  • Bli bedre fotballspiller av litteratur?

27 ulike prosjekter over hele landet fikk tilskudd. Flere av de retter seg mot elevgrupper som ikke er erfarne lesere, og vektlegger å skape leselyst.

To av prosjektene er i gang. Vg3-klassene har allerede hatt inspirerende og kjekt besøk av Abid Raja i forbindelse med «Litteratur i historiefaget»-prosjektet. Han kommer tilbake i januar. Vi gleder oss!

Tidligere toppfotballspiller og forfatter, Michael Stilson, har hatt nettmøte med en av vg1-klassene og kommer på besøk for samtale og bokbad i klassen i desember i forbindelse med «Bli bedre fotballspiller av litteratur?»-prosjektet.

Her kan du lese mer om de ulike prosjektene:

Litt Nytt  

På Sandnes videregående skole ønsker vi å lage et arrangement for ungdommer (4 vg2-klasser) der vi løfter nyskapende litteratur og samtidig synliggjør skolebiblioteket med mulighetene som finnes her. Vi har valgt unge forfattere av nyskapende litteratur, som vi ønsker å lese litteratur av, bli bedre kjent med og bokbade. I tillegg skal elevene lage en mulitmodal utstilling knytta til det de har lest. Forfatterne vi har invitert er:

•Martin Ernstsen

 •Ida Eva Neverdahl

Målet med prosjektet er å få elevene til å oppdage bredden av litteratur, særlig den nyskapende og nye. Vi ønsker at elevene skal oppdage og bruke skolebiblioteket mer - ikke bare i skoleøyemed, men bli aktive lesere av ny, god litteratur.

Litteratur i historiefaget

Skolebiblioteket på Sandnes vgs. skal i samarbeid med tre av skolens historielærere løfte fram litteratur som en del av historiefaget. Biografier og skjønnlitteratur kan gjøre historien mer levende, og de kan derfor bidra til historieforståelse og historiebevissthet på en annen, og kanskje bedre måte, enn tradisjonell læreboklitteratur. Vi ønsker å la elevene lese Abid Rajas Min skyld, for å løfte fram vår nære historie, migrasjon og oppvekst med flerkulturell identitet. Elevene skal lese boka, og arrangere et bokbad med forfatteren i etterkant av lesingen. Målet er å gi elevene leselyst og et innblikk i en verden som er skjult for de fleste i Norge.

Bli bedre fotballspiller av litteratur?

Skolebiblioteket på Sandes vgs har i samarbeid med en svært litteratur-interessert idrettslærer lyst å dra i gang et lese-prosjekt for en nystarta toppfotball/idrettsklasse på vg1 kommende skoleår (22/23). Vi ønsker at idrettsklassen skal bli interessert i og glad i god, norsk litteratur ved hjelp av flere ulike forfatter/formidler-besøk i løpet av skoleåret og lese deres bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa. I tillegg vil vi vise at litteratur også kan være med på å forbedre idrettsprestasjonene. Mange elever i denne grupperingen leser lite, men vi har lyst å vise bredden av litteratur som finnes, at de kan bruke litteratur direkte inn i sine idrettsprestasjoner og i livet generelt.

 

Medias omtale av prosjektene:

https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/bred-bevilgning-til-litteraturformidling-for-barn-og-unge

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/760Eq9/abid-raja-besoekte-sandnes-skolen-dere-som-gaar-paa-videregaaende-kan-gjoere-en-stor-forskjell-for-hverandre-uten-aa-egentlig-tenke-noe-over-det

https://www.aftenbladet.no/kultur/i/P4opr0/litteratur-skal-gjoere-disse-til-bedre-fotballspillere

Jenteselfie med Abid Raja. Abid Raja hadde foredrag for 330 vg3-elever.
Til toppen