Tofaktorpålogging hjemme

Fra og med 3. april må elevene benytte tofaktor-autentisering for å logge på fylkeskommunens tjenester når de er hjemme. 

To-faktorautentisering iverksettes 3. april for Sandnes vgs. Dette betyr at fra kl 17.00 den dagen må du som elev bruke to-faktorautentisering for å logge på fylkeskommunens tjenester når du er hjemme. Det betyr altså ikke noe for hvordan man autentiseres på skolen. Film som viser hva og hvordan ligger her på hjemmesiden og på elevintranettet. 

  • Du må installere en app på telefonen din (Microsoft Authenticator) og konfigurere den mot skolekontoen din.
  • Når dette er gjort, må du altså ha tilgang til telefonen din når du er hjemme og skal logge deg på med skolekontoen din. 
  • Dersom du ikke har smarttelefon, ta kontakt med IT-tekniker. Ta også kontakt med IT-tekniker dersom du ikke får til å logge deg på hjemme.