Trusler mot skolen

Skolen mottok 23.01. en anonym trussel om skoleskyting på en instagramkonto. Skolen tok straks kontakt med politiet og fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune.
Politiet uttrykker at det over en tid er «fremsatt en rekke trusler mot skoler og andre institusjoner i Norge.

Truslene blir etterforsket av Sør-Øst politidistrikt og KRIPOS. Truslene i Rogaland er så langt vurdert å ha en sammenheng med det store antall trusler som er kommet siste tiden, og politiets vurdering er at det er lite sannsynlig at trusselen er reell, og vi oppfordrer derfor at dere har normal drift slik situasjonen vurderes pr. nå»

Skolen forholder seg til politiets vurdering og råd i denne situasjon, og det innebærer at vi har normal drift ved skolen og vil bidra med det vi kan i forhold til å skape ro rundt situasjonen. Oppdatert informasjon vil fortløpende bli lagt ut på skolens hjemme side.

Til toppen