Utvidet satsing på fotball

Sandnes vgs utvider kapasiteten på idrettsfag fra 3 til 4 klasser fra høsten 2022.

Det vil være bra med tanke på inntaket hos oss! Det vil gå noe ned som gjør at flere kan få muligheten til å gå på idrettsfag i Sandnes, det er vi glade for! Den nye klassen som blir opprettet skal være en fotballklasse. En fotballklasse i tett samarbeid med Sandnes Ulf i første rekke, men også alle andre klubber i området. Mye av undervisningen vil bli lagt til Østerhus Arena, hvor vi for tiden opparbeider nye klasserom. Treningen skal selvsagt også foregå her. Dette vil kunne gi optimale forhold for trening og skole – med en nærhet til det meste som er unikt bra. Vi ser fram til å komme i gang med dette og gleder oss allerede til å starte opp. Vi har hatt et samarbeid med Sandnes Ulf i over 15 år, og det har gitt oss og klubben en god mulighet til å utvikle spillere og gi utdanning. Det vil vi fortsette med og prøve å ta det hele til et nytt nivå med denne satsingen.

 

Til toppen