Vinner av historiekonkurransen "Min familie i historien"

Benedikte Bitnes i 3STA vant konkurransen "Min familie i historien" med "Tante Sigrid og de andre djevelbarna. Fra åndssvak til utviklingshemning".

Oppgaven tar for seg historien til Downs syndrom i Norge. Skolen gratulerer!

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde BB  

Juryens begrunnelse: 

Tematikken for Benedikte Bitnes´ undersøkelse kunne ikke vært mer dagsaktuell. Hvordan har vi sett på og behandlet personer med utviklingshemning? «Tante Sigrid» ble født i 1906 med Downs syndrom. Deler av familien ga Sigrids mor, Laura, klar beskjed: Det passet seg ikke for en velstående familie å ha et slik barn i slekten. Barnet måtte settes bort og glemmes. Laura nektet. Dette var hennes barn. Hun hadde født det og hun skulle beholde det. Slik framstår Laura som en foregangsperson.
Sigrid levde et godt liv, men det var ikke alle med utviklingshemninger som var like heldige. Samtidig som dette er en fortelling om Sigrid, er det også en fortelling om hvordan behandlingen av utviklingshemmede har vært og endret seg i Norge. På denne måten klarer Bitnes på en overbevisende måte å flette den lille og den store historien sammen. Dette er et godt eksempel på hvordan en undersøkelse får fram det dynamiske mellom enkeltmennesket på den ene siden og samfunnsstrukturer på den andre. Den viser mennesket i en tid, men også konteksten mennesket lever i. Bitnes makter også å kombinere en sterk historie med et grundig kildearbeid. Det er en grundig og imponerende undersøkelse med svært gode refleksjoner og en fortelling som oppleves som personlig og viktig.

Kilde: http://www.historiekonkurransen.no/vinnere?fbclid=IwAR2qaTrU16fHO7N-CXw4sgWsDKrBzwTuDuqWXIQ0v9ImmPUEyHVLagrTBjQ

Til toppen