Bestille vitnemål/kompetansebevis

Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette:

Førstegangsvitnemål er gratis og deles ut i slutten av juni (du kan også be om bekreftet kopi av vitnemålet). Se ellers prisoversikt:

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du Pris
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis Gratis
Mistet originalen? Duplikat 500,-
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk 250,-