Dysleksi

Dersom du har dysleksi, så kan du få ulike former for tilrettelegging og hjelp. 

På elevintranettet ligger en egen flis på høyre side, som heter “Dysleksi”. Denne kommer du som elev inn på via forsiden på hjemmesida, helt øverst til venstre. Her ligger det informasjon om ansvarsdeling - hva du som elev har ansvar for. I tillegg er det informasjon om hva kontaktlærer, sosialrådgiver, IKT-pedagog og andre på skolen som kan bistå med Her ligger også informasjon om hvordan du søker om lese- og skrivestøtteprogram dersom du har behov for det, samt lydbøker, tilrettelegging under heldagsprøver/eksamen og eventuelt fritak fra sidemål. 

Elevintranettet er det bare elever på Sandnes videregående skole som har tilgang til, så dersom du som foresatt til en elev trenger denne informasjonen, så gå gjerne gjennom dette sammen med eleven via elevens pc. 

Ved mistanke om dysleksi, kan eleven testes på skolen. Dette ligger det også informasjon om på intranettet. 

Ved spørsmål, kontakt en av sosialrådgiverne eller IKT-pedagog.