Rådgivere

Karriereveilederne ved skolen, Heidi Helland og Ragnhild Raugstad, har kontor til venstre for hovedinngangen. Her finner du også sosialrådgiver. 

Rådgiverne tar selv kontakt med grupper og enkeltelever for orienteringer og veiledning. Lærere kan henvise elever til rådgiver, og elevene kan selv ta kontakt ved behov.

heidi.helland@skole.rogfk.no
ragnhild.raugstad@skole.rogfk.no

Heidi Helland 


Våre arbeidsoppgaver er følgende:

  • Veiledning ved valg av programfag for VG2 
  • Veiledning ved valg av programfag for VG3 
  • Utdannings/yrkesveiledning ved valg av videre studier – valg av yrke
  • Kontaktperson i forhold til universitet og høgskoler
  • Veiledning og saksbehandling ved utvekslingsår i utlandet
  • Koordinator for Utdanningsvalg, 9.- og 10. klasseelever
  • Kontaktperson i forhold til ungdomsskolen