Mer om valgfrie programfag språk, samfunnsfag, økonomi

Hvorfor skal du velge språk, samfunnsfag og økonomi på Sandnes vgs? 

Er du nysgjerrig på menneskene og samfunnet rundt deg, bør du velge fag du finner i dette utdanningsprogrammet.  

Vi lever i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig og globalisert. Dette krever gode ferdigheter i språk og kultur- og samfunnsforståelse. Fagene er etterspurt i mange yrker.  

De hjelper deg til å bli en aktiv deltaker i verden rundt deg, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om medier og hvordan disse påvirker oss, den historiske bakgrunnen for at vi organiserer samfunnet vårt slik vi gjør og hvilke tanker og ideer som har formet oss. Du lærer om maktforhold, lover og regler, hvordan økonomien fungerer i et samfunn og hvordan ressursene vi har kan utnyttes på en best mulig måte til fordel for flest mulig.  

Med bakgrunn i disse fagene er du godt forberedt for videre studier i humanistiske fag og i samfunnsfagene.  

Går du på programområde Språk, samfunnsfag og økonomi må du minst ha to SSØ-fag i VG2 og videreføre minst to av disse i VG3.  

På Sandnes vgs tilbyr vi en lang rekke fag som kan kombineres på mange ulike måter. Hvilke fag som tilbys hvert år avhenger av søkningen til gruppene. Informasjon om fagvalg og hvilke fag som tilbys inneværende skoleår finner du på skolens vil-bli-side

Har du spørsmål om hva du skal velge, ta kontakt med en av avdelingslederne i avdeling for språk, samfunnsfag og økonomi. Vi hjelper deg så gjerne!