Aktuelt

I dag hadde skolens egen kunst og design-gruppe treff i matfriminuttet på biblioteket. De treffes ca.  en gang i måneden og vil gjerne ha med flere. Dersom du har lyst å bli med er det bare å ta kontakt med Hristina i 3STI på Its learning.

 

 

I løpet av mandagsdagskvelden og første skoledag etter påske har skolen mottatt melding fra smittesporingsteamet om 5 elever som er smitta av covid 19; 1 elev på VG1, 3 elever på VG2 og 1 elev på VG3. Skolen ble bedt om å ta ut 6 fellesklasser og enkelte faggrupper i karantene, samt en rekke ansatte.

Skolen gjennomfører tiltak ut fra gjeldende smitteveileder for videregående skole. Skolen har lagt ut munnbind, for elever og ansatte som ønsker å beskytte seg ekstra i skolens fellesarealer, slik smitteveilederen nevner. Skolen har noen unntak fra de nasjonale reglene. 2 meteren er redusert til anbefaling om 1 meter så langt det lar seg gjøre. Ut fra de nye retningslinjene, er skolen fremdeles i gul beredskap.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

Det er anbefalinger fra kommunens kommuneoverlege og informasjon fra smittesporingsteamet som åpner for at skolen iverksetter disse lokale tiltakene. Kommuneoverlegen kan også, på kort varsel, vurdere om det er forsvarlig å ha skolen åpen ut fra smittetrykket lokalt.  

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor

Flere dyktige elever ved Sandnes vgs har deltatt i en eller flere nasjonale realfagskonkurranser. Disse ble premiert med pizza og diplomer.

  

Skolen har mottatt melding om at en til elev i samme klasse som på tirsdag denne uken har testet positivt for Covid19. Smittesporingsteamet har ikke bedt oss om å vurdere flere elever i karantene av den grunn, siden vi allerede hadde tatt ut en rekke klasser og lærere på tirsdag.

Skolen mottok også en melding om en elev på VG2  og en elev på VG1 som hadde vært i nærkontakt med en smittet person. Det har gjort at skolen fikk beskjed om at en klasse på VG1 og en på VG2 og utvalgte lærere skulle pålegges en avklaringskarantene. Status for denne karantene avgjøres når svar på test for nærkontakt foreligger.

Det er anbefalinger fra kommunens kommuneoverlege og informasjon fra smittesporingsteamet som åpner for at skolen iverksetter disse lokale tiltakene. Kommuneoverlegen kan også, på kort varsel, vurdere om det er forsvarlig å ha skolen åpen ut fra smittetrykket lokalt.  

Pressekonferansen tidligere i uken fra regjeringen om smitteutviklingen har gjort at nye nasjonale regler trådte i kraft fra og med i dag, med en egen oppdatert smitteveileder for videregående skole. For skolen innebærer det innskjerping på regler vi allerede har hatt for smittevern. I tillegg har vi lagt ut munnbind, for elever som ønsker å beskytte seg ekstra i skolens fellesarealer, slik smitteveilederen nevner. Skolen har noen unntak fra de nasjonale reglene. 2 meteren er redusert til anbefaling om 1 meter så langt det lar seg gjøre. Ut fra de nye retningslinjene, er skolen fremdeles i gul beredskap.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor

Mandag kveld, 22.03,  fikk vi beskjed fra smittesporingsteamet i Sandnes kommune om at en av våre elever på VG2 ST har testet positivt for Covid19. Det gjør at vi sendte ut en melding til 74 elever og 4 lærere om at de er pålagt en karantene frem til 29.03.2021, og krav om å teste seg to ganger. Disse elevene og lærerne vil få en sms om tidspunkt for test i løpet av dagen fra Sandnes kommune. Elevene og lærerne har også fått beskjed om at nærkontakter bør gå i avklaringskarantene inntil svar på test 1 foreligger. Er første test negativ, kan nærkontakter gå ut av avklaringskarantene, men skal være ekstra på vakt for symptomer og ha lav terskel for test.

 

Elever som er i karantene skal ha digital skole hjemmefra. Skolen gjennomfører ellers smitteverntiltak for gul beredskap for elever som er på skolen.

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor  

 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars.

Den nye veggen i kantina er designet og malt av Martinius Rognstad, godt hjulpet av Christina Dyndal Thingbø. Begger er elever i Design og arkitektur! 

Skolen er i gang igjen etter juleferie og nyttår. Det startet med et lite brak ved at skolene ble satt i rødt tiltaksnivå i forhold til covid-19 og smittesituasjonen. Vår handlingsplan for dette er at dere elever møter på skolen annenhver dag og har hjemmeskole de andre dagene. Dere elever har rett og plikt til å møte på skolen alle dager dere ikke har hjemmeskole. Dette er politisk bestemt. Har dere behov for å ha mer hjemmeskole enn det handlingsplanen rullerer, må skolen ha en legeerklæring som underbygger dette behovet.

Når det er sagt, så er vi kjent med  - og forstår godt både bekymringer knyttet til smitteutviklingen i samfunnet og at det er elever ved skolen som har testet positivt i forhold til covid-19. Noen tenker det hadde vært bedre om skolen ble stengt noen uker. Andre tenker at det faglige og sosiale livet ved skolen er så viktig at alle elevene skulle hatt tilgang til skolen som normalt. Pr i dag er det fire elever som har testet positivt etter at skolen kom i gang på nyåret. Ringvirkningene er store ved at over hundre elever og et titall lærere er, eller har vært, i karantene som nærkontakter av elevene i ulike typer faggrupper. Alle blir testet – både èn og to ganger. Bekymringer, ekstra arbeid og fravær av et normalt, sosialt liv tærer på overskudd og humør.

Det er altså bestemt på nivå over oss at skolen skal være i drift også i rødt tiltaksnivå. Da tar vi den utfordringen og ansatte jobber hver dag med å legge til rette for både godt smittevern i skolen og best mulig undervisning under disse omstendighetene. Foreløpig er det vedtatt at rødt tiltaksnivå skal vare til 18. januar. Det gjenstår å se om denne fasen blir forlenget. Alle må gjøre sitt for å begrense smitten. Det betyr at vi må tåle de ulempene som følger med en todelt organisert skole med hjemmeskole i 50 prosent.

Uansett må vi stå sammen og gjøre det beste ut av situasjonen – og så håper vi å vende tilbake til normal skoledrift så tidlig som mulig!

Vennlig hilsen

Helge Ledaal, rektor

Onsdag blir det skoledrift på gult tiltaksnivå. Dvs at alle elevene møter på skolen i henhold til timeplanen. Kantina åpner igjen - også med frokostgrøt for de som ønsker det. Gult nivå betyr fortsatt reguleringer som vi kjenner fra før jul, ett klassetrinn av gangen som kan oppholde seg i kantina. Vi begynner med Vg1 onsdag, vg2 torsdag og vg3 fredag. Avstandsregelen om 1 m i alle fellesareal og god håndhygiene gjelder. Vel møtt alle sammen på onsdag.

Vennlig hilsen rektor

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Til toppen