Aktuelt

Onsdag blir det skoledrift på gult tiltaksnivå. Dvs at alle elevene møter på skolen i henhold til timeplanen. Kantina åpner igjen - også med frokostgrøt for de som ønsker det. Gult nivå betyr fortsatt reguleringer som vi kjenner fra før jul, ett klassetrinn av gangen som kan oppholde seg i kantina. Vi begynner med Vg1 onsdag, vg2 torsdag og vg3 fredag. Avstandsregelen om 1 m i alle fellesareal og god håndhygiene gjelder. Vel møtt alle sammen på onsdag.

Vennlig hilsen rektor

Skolen er i gang igjen etter juleferie og nyttår. Det startet med et lite brak ved at skolene ble satt i rødt tiltaksnivå i forhold til covid-19 og smittesituasjonen. Vår handlingsplan for dette er at dere elever møter på skolen annenhver dag og har hjemmeskole de andre dagene. Dere elever har rett og plikt til å møte på skolen alle dager dere ikke har hjemmeskole. Dette er politisk bestemt. Har dere behov for å ha mer hjemmeskole enn det handlingsplanen rullerer, må skolen ha en legeerklæring som underbygger dette behovet.

Når det er sagt, så er vi kjent med  - og forstår godt både bekymringer knyttet til smitteutviklingen i samfunnet og at det er elever ved skolen som har testet positivt i forhold til covid-19. Noen tenker det hadde vært bedre om skolen ble stengt noen uker. Andre tenker at det faglige og sosiale livet ved skolen er så viktig at alle elevene skulle hatt tilgang til skolen som normalt. Pr i dag er det fire elever som har testet positivt etter at skolen kom i gang på nyåret. Ringvirkningene er store ved at over hundre elever og et titall lærere er, eller har vært, i karantene som nærkontakter av elevene i ulike typer faggrupper. Alle blir testet – både èn og to ganger. Bekymringer, ekstra arbeid og fravær av et normalt, sosialt liv tærer på overskudd og humør.

Det er altså bestemt på nivå over oss at skolen skal være i drift også i rødt tiltaksnivå. Da tar vi den utfordringen og ansatte jobber hver dag med å legge til rette for både godt smittevern i skolen og best mulig undervisning under disse omstendighetene. Foreløpig er det vedtatt at rødt tiltaksnivå skal vare til 18. januar. Det gjenstår å se om denne fasen blir forlenget. Alle må gjøre sitt for å begrense smitten. Det betyr at vi må tåle de ulempene som følger med en todelt organisert skole med hjemmeskole i 50 prosent.

Uansett må vi stå sammen og gjøre det beste ut av situasjonen – og så håper vi å vende tilbake til normal skoledrift så tidlig som mulig!

Vennlig hilsen

Helge Ledaal, rektor

Endelig fagvalg for skoleåret 2021-2022 åpnes i VIS fredag 15. januar og lukkes tirsdag 19. januar, kl. 2359. Enkelte faggrupper har blitt tatt bort eller flyttet, mens andre har blitt lagt til.

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Skolen er pålagt å gå i rødt tiltaksnivå fom 04.01.21.  Det betyr at timeplanen gjelder og 50% av elevene møter på skolen som vanlig. De øvrige 50% har hjemmeskole/digital undervisning. På Itslearning Under Info_Elever er det opprettet en mappe for Rødt tiltaksnivå. Her finner dere Handlingsplan for rødt nivå + gruppeinndelingene for klassene. For elever som har hjemmeskole, se arbeidsplan som er lagt ut på Its learning - og avvent nærmere informasjon fra faglærere. I programfaggruppene møter de elevene som er på skolen, de øvrige følger undervisning hjemmefra.

Lykke til med undervisningen i morgen.

Helge Ledaal, rektor

Fredag kveld fikk skolen melding fra kommuneoverlegen i Sandnes at to av våre elever har testet positivt for covid-19. Elever som er regnet som nærkontakter til disse har fått melding på SMS og epost om test på Klepp lørdag 9. jan kl 13:00. Dette gjelder i hovedsak elever på Vg2. Noen elever har fått beskjed om karantene til 15. jan, andre til 17. jan. Det handler om når de sist var i kontakt med smittet elev.

I løpet av mandag kveld har vi blitt orientert om at ytterlige to elever har testet positivt. 

Kontakt rektor Helge Ledaal ved spørsmål. Telefon 992 59 538 eller epost helge.ledaal@skole.rogfk.no

Biblioteket ved Sandnes videregående skole får 150000 kroner fra Sandnes Sparebank sitt gavefond. HURRA!

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. 

Per Strand Hagenes, Sandnes SK, tok et nytt NM-gull i helgen under NM Tempo, som ble arrangert like utenfor Skien.

Til toppen