Aktuelt

Strand kommune forlenger rulleforbudet til 11. juli. 

Forbudet innebærer at det er straffbart hvis mer enn en person om gangen oppholder seg i russebuss eller van. 

Skolen er i gang igjen etter juleferie og nyttår. Det startet med et lite brak ved at skolene ble satt i rødt tiltaksnivå i forhold til covid-19 og smittesituasjonen. Vår handlingsplan for dette er at dere elever møter på skolen annenhver dag og har hjemmeskole de andre dagene. Dere elever har rett og plikt til å møte på skolen alle dager dere ikke har hjemmeskole. Dette er politisk bestemt. Har dere behov for å ha mer hjemmeskole enn det handlingsplanen rullerer, må skolen ha en legeerklæring som underbygger dette behovet.

Når det er sagt, så er vi kjent med  - og forstår godt både bekymringer knyttet til smitteutviklingen i samfunnet og at det er elever ved skolen som har testet positivt i forhold til covid-19. Noen tenker det hadde vært bedre om skolen ble stengt noen uker. Andre tenker at det faglige og sosiale livet ved skolen er så viktig at alle elevene skulle hatt tilgang til skolen som normalt. Pr i dag er det fire elever som har testet positivt etter at skolen kom i gang på nyåret. Ringvirkningene er store ved at over hundre elever og et titall lærere er, eller har vært, i karantene som nærkontakter av elevene i ulike typer faggrupper. Alle blir testet – både èn og to ganger. Bekymringer, ekstra arbeid og fravær av et normalt, sosialt liv tærer på overskudd og humør.

Det er altså bestemt på nivå over oss at skolen skal være i drift også i rødt tiltaksnivå. Da tar vi den utfordringen og ansatte jobber hver dag med å legge til rette for både godt smittevern i skolen og best mulig undervisning under disse omstendighetene. Foreløpig er det vedtatt at rødt tiltaksnivå skal vare til 18. januar. Det gjenstår å se om denne fasen blir forlenget. Alle må gjøre sitt for å begrense smitten. Det betyr at vi må tåle de ulempene som følger med en todelt organisert skole med hjemmeskole i 50 prosent.

Uansett må vi stå sammen og gjøre det beste ut av situasjonen – og så håper vi å vende tilbake til normal skoledrift så tidlig som mulig!

Vennlig hilsen

Helge Ledaal, rektor

Onsdag blir det skoledrift på gult tiltaksnivå. Dvs at alle elevene møter på skolen i henhold til timeplanen. Kantina åpner igjen - også med frokostgrøt for de som ønsker det. Gult nivå betyr fortsatt reguleringer som vi kjenner fra før jul, ett klassetrinn av gangen som kan oppholde seg i kantina. Vi begynner med Vg1 onsdag, vg2 torsdag og vg3 fredag. Avstandsregelen om 1 m i alle fellesareal og god håndhygiene gjelder. Vel møtt alle sammen på onsdag.

Vennlig hilsen rektor

 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars.

Den nye veggen i kantina er designet og malt av Martinius Rognstad, godt hjulpet av Christina Dyndal Thingbø. Begger er elever i Design og arkitektur! 

Skolen har mottatt melding om at en til elev i samme klasse som på tirsdag denne uken har testet positivt for Covid19. Smittesporingsteamet har ikke bedt oss om å vurdere flere elever i karantene av den grunn, siden vi allerede hadde tatt ut en rekke klasser og lærere på tirsdag.

Skolen mottok også en melding om en elev på VG2  og en elev på VG1 som hadde vært i nærkontakt med en smittet person. Det har gjort at skolen fikk beskjed om at en klasse på VG1 og en på VG2 og utvalgte lærere skulle pålegges en avklaringskarantene. Status for denne karantene avgjøres når svar på test for nærkontakt foreligger.

Det er anbefalinger fra kommunens kommuneoverlege og informasjon fra smittesporingsteamet som åpner for at skolen iverksetter disse lokale tiltakene. Kommuneoverlegen kan også, på kort varsel, vurdere om det er forsvarlig å ha skolen åpen ut fra smittetrykket lokalt.  

Pressekonferansen tidligere i uken fra regjeringen om smitteutviklingen har gjort at nye nasjonale regler trådte i kraft fra og med i dag, med en egen oppdatert smitteveileder for videregående skole. For skolen innebærer det innskjerping på regler vi allerede har hatt for smittevern. I tillegg har vi lagt ut munnbind, for elever som ønsker å beskytte seg ekstra i skolens fellesarealer, slik smitteveilederen nevner. Skolen har noen unntak fra de nasjonale reglene. 2 meteren er redusert til anbefaling om 1 meter så langt det lar seg gjøre. Ut fra de nye retningslinjene, er skolen fremdeles i gul beredskap.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor

I løpet av mandagsdagskvelden og første skoledag etter påske har skolen mottatt melding fra smittesporingsteamet om 5 elever som er smitta av covid 19; 1 elev på VG1, 3 elever på VG2 og 1 elev på VG3. Skolen ble bedt om å ta ut 6 fellesklasser og enkelte faggrupper i karantene, samt en rekke ansatte.

Skolen gjennomfører tiltak ut fra gjeldende smitteveileder for videregående skole. Skolen har lagt ut munnbind, for elever og ansatte som ønsker å beskytte seg ekstra i skolens fellesarealer, slik smitteveilederen nevner. Skolen har noen unntak fra de nasjonale reglene. 2 meteren er redusert til anbefaling om 1 meter så langt det lar seg gjøre. Ut fra de nye retningslinjene, er skolen fremdeles i gul beredskap.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

Det er anbefalinger fra kommunens kommuneoverlege og informasjon fra smittesporingsteamet som åpner for at skolen iverksetter disse lokale tiltakene. Kommuneoverlegen kan også, på kort varsel, vurdere om det er forsvarlig å ha skolen åpen ut fra smittetrykket lokalt.  

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor

Da er vinylkutter og trykkpresse på biblioteket tatt i bruk til blant annet å pynte russedresser. Fine, selvlaga design har blitt trykka på dressene. 

       

Skolen har 10 elever som har påvist smitte. To nye ble meldt inn i løpet av helgen. Disse har vært i karantene siden i sist uke, og melder fra til skolen når de har negativt svar på test 2 + er symptomfrie. I løpet av helgen har vi fått inn flere svar på tester som er negative, som har gjort at vi har færre elever er nærkontakter og dermed i smittekarantene - og de som har vært sammen med nærkontakter som er i ventekarantene enn på fredag.

Fra og med i dag er også VG3 inkludert i ordinære rutiner for rødt beredskapsnivå. Det betyr at vi har russekledde elever på skolen igjen etter en uke hvor vi holdt hele VG3-trinnet på hjemmeskole. Rødt nivå gjelder foreløpig til 13. mai. Deretter vil dette tiltaket bli vurdert på bakgrunn av smitteutviklingen fram mot 17. mai.

Når det gjelder rødt tiltaksnivå, så er det innrettet med tanke på at det skal være mulig å holde avstand på en meter – også i klasserommene. Dernest er intensjonen med å dele skolen i to grupper, at vi skal redusere kontakt mellom elevgruppene 1 og 2 (info om pulje hvit og pulje blå ligger på ITS under INFO ELEVER). Det reduserer risikoen for å bli satt i karantene ved eventuelt påvist smitte.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

Vi har mottatt et oppdatert inforskriv fra FHI som gjelder både for personer som har testet positivt for Covid-19, nærkontakter (som da er i smittekarantene), de som er satt i ventekarantene, samt de som er unntatt karanteneplikten. Vi legger det ved her (PDF, 227 kB).

Mvh,

Helge Ledaal

rektor

Biblioteket ved Sandnes videregående skole får 150000 kroner fra Sandnes Sparebank sitt gavefond. HURRA!

Til toppen