IKT-informasjon til nye elever

På hjemmesiden her ligger alt av IKT-informasjon under knappen IKT øverst. 

Her ligger alt du som elev trenger å vite om nett, programmer, utskrift og annet. Her ligger det også en egen side med mye av den samme informasjonen som VG1-elevene får i løpet av de første dagene av IT-ansvarlig. Det er mye å huske på i oppstarten, så se gjerne på denne sida dersom du glemmer noe. 

IKT-informasjon til nye elever