AVSLUTNINGSSEREMONI FOR VG3-ELEVER 18. JUNI 2024

Tradisjon tro vil skolen markere avslutningen for Vg3-elevene våre. Seremonien finner sted i Kuppelhallen, Stavanger konserthus.

Her ønsker vi å takke elevene for at de valgte å være med oss i de tre siste årene av det 13. årige lange skoleløpet de nå avslutter. Så kan vi få ønske dem lykke til på veien videre med iallfall litt pomp og prakt. Alle elever kan ta med seg inntil to personer. Det kan være foresatte, men det kan også være et annet familiemedlem eller en som står eleven nær.

Vi åpner dørene kl. 18:00, og seremonien varer til ca. kl. 20:00.

Elevene vil få invitasjon på sms. 

Siste dag for fellessensur for vgs er 21. juni. Skolen kan ikke starte arbeidet med å lage vitnemål før dette er på plass. Seremonien er dermed ikke et sted hvor vi deler ut vitnemål.  

Med vennlig hilsen

Pål David Blakely, rektor