Deltakere på studietur til Vestbredden oktober 2022

Etter søknadsprosess er 4 elever og to lærere fra skolen klar til å representere skolen på studieturen til Vestbredden som en del av PIS-prosjektet:

PIS - Prosjekt Internasjonal Solidaritet

Elevene er:

Julie Strand (1STC), Elise Brooke Møller (1STG), Andrej Ristic (2STC) og elevrådsleder Amund Botne Kristiansen (2STF).

Lærerne er:

Gustav Kjølberg og Ingrid Wersland Fjose. I tillegg drar rektor, Pål David Blakely og avdelingsleder, Idar Ree.

Våre deltakere drar sammen med elever og lærere fra Kongsgård vgs.

Etter studieturen vil denne gruppa, sammen med andre elever på skolen som ønsker å være med i solidaritetskomiteen, sørge for at alle elevene på skolen får nok informasjon om skolens innsamlingsaksjon i oktober/november.

 

Mvh,

Idar Ree

Koordinator for PIS-aksjonen