Informasjon om vitnemål til Vg3

Informasjon om vitnemål for elever på Vg3.

I løpet av tirsdag 20. og onsdag 21.juni vil resultat på skriftlig eksamen komme til skolen. Først da starter arbeidet vårt med å ferdigstille vitnemål. I år har vi en ekstra oppgave med å kvalitetssikre at elever som har meldt ifra om å annullere eksamen i norsk hovedmål/kort botid får dette på vitnemålet, samt sikre å få med oss de som eventuelt vil trekke annulleringen (se eget infooppslag på skolens hjemmeside).

I begynnelsen av uke 26 vil du få en sms fra skolen om at vitnemålet ditt er oversendt Vitnemålsbasen. Da skal du logge deg på: https://app.vitnemalsportalen.no/vp/login for å sjekke at alle opplysninger stemmer. Sjekk at navnet ditt er skrevet riktig, at karakterer stemmer, at fagene som rår der stemmer etc. Ta kontakt med skolen om noe skurrer.

Alle offentlige universitet/høyskoler bruker elektroniske vitnemål fra denne basen ved opptak 1.juli. Noen private utdanningsinstitusjoner og universitet i utlandet krever papirkopier. Disse kan hentes på skolen når du får beskjed om at de er klar. Skulle du trenge en engelsk oversettelse, må du bestille dette via resepsjonen. Vitnemålene som ikke er henta innen midten av juli, sendes i posten.

Dersom du har ett eller flere fag som ikke er fullført/bestått, vil du få en karakterutskrift (kompetansebevis). Dette er ikke et vitnemål, og vil ikke bli lastet inn i Vitnemålsportalen.

Det blir altså ikke delt ut noen vitnemål på avslutningsseremonien i Kuppelhallen 20.juni. Det er jo ikke mulig siden vi innen da ikke har fått inn eksamenskarakterer.

Har du spørsmål om vitnemål: ta kontakt med Idar Ree (idar.ree@skole.rogfk.no eller 97488612)

Info om annullering av skriftlige eksamener

For søknad om annulering av eksamener, henviser vi til de generelle reglene

Søk om dispensasjon og annullering (udir.no)

Vi gjør oppmerksom på at etter 21.06.2023 har ikke skolen kapasitet til å sende inn på vegne av eleven, og eleven må selv sende inn søknadsskjema som finnes i lenken over.