Smittesituasjonen på skolen 7. april

I løpet av mandagsdagskvelden og første skoledag etter påske har skolen mottatt melding fra smittesporingsteamet om 5 elever som er smitta av covid 19; 1 elev på VG1, 3 elever på VG2 og 1 elev på VG3. Skolen ble bedt om å ta ut 6 fellesklasser og enkelte faggrupper i karantene, samt en rekke ansatte.

Skolen gjennomfører tiltak ut fra gjeldende smitteveileder for videregående skole. Skolen har lagt ut munnbind, for elever og ansatte som ønsker å beskytte seg ekstra i skolens fellesarealer, slik smitteveilederen nevner. Skolen har noen unntak fra de nasjonale reglene. 2 meteren er redusert til anbefaling om 1 meter så langt det lar seg gjøre. Ut fra de nye retningslinjene, er skolen fremdeles i gul beredskap.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

Det er anbefalinger fra kommunens kommuneoverlege og informasjon fra smittesporingsteamet som åpner for at skolen iverksetter disse lokale tiltakene. Kommuneoverlegen kan også, på kort varsel, vurdere om det er forsvarlig å ha skolen åpen ut fra smittetrykket lokalt.  

 

Mvh,

Helge Ledaal

Rektor

Til toppen