Smittesituasjonen på skolen pr. 07.05.2021

Det har siden i går ikke blitt meldt inn flere smitta elever til skolen. Det gjør at vi også i dag har åtte smitta elever. Tre  VG3-klasser og to lærere er i nærkontaktkarantene og en rekke klasser, lærere og faggrupper er / har vært i ventekarantene pga nærkontakter som skal testes. Halve skolen og vel så det har vært berørt av smitteutviklingen. Men det er også gode nyheter: Vi har fått flere nærkontakter som har testet negativt. Det betyr at følgende klasser er ute av ventekarantene og fire klasser er ute av ventekarantene siden i går.

Når det gjelder rødt tiltaksnivå, så er det innrettet med tanke på at det skal være mulig å holde avstand på en meter – også i klasserommene. Dernest er intensjonen med å dele skolen i to grupper, at vi skal redusere kontakt mellom elevgruppene 1 og 2 (info om pulje hvit og pulje blå ligger på ITS under INFO ELEVER). Det reduserer risikoen for å bli satt i karantene ved eventuelt påvist smitte.

Rødt nivå gjelder foreløpig til 13. mai. Deretter vil dette tiltaket bli vurdert på bakgrunn av smitteutviklingen fram mot 17. mai.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

God vårhelg – snart!

Mvh,

Helge Ledaal

rektor

Til toppen