Fraværsreglement

På denne sida ligger informasjon om fravær og fraværshåndtering i videregående opplæring. 

I videregående skole er det en hovedregel om fraværsgrense: Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke søknadsskjemaet om dokumentert og planlagt fravær. 

Dersom du skal søke om tid til organisert studiearbeid eller til skoleadministrative gjøremål, skal du bruke søknadsskjemaet om organisert studiearbeid. 

Elever kan søke om å få fjerna dokumentert fravær, i henhold til §3-45 i forskrift til Opplæringslova. 

Skolene skal følge en bestemt prosedyre  hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og på fylkets egne nettsider om håndtering av fravær. 

Fraværskoder i VIS (PDF, 56 kB)

Fraværsgrense Udir-3-2016

Retningslinjer for håndtering av fravær

Søknad om dokumentert og planlagt fravær (DOCX, 32 kB)

Søknadsskjema om organisert studiearbeid (DOCX, 29 kB)

Søknad om fratrekk av fravær (DOCX, 21 kB)

Infoskriv om prosedyre ved overtrådt fraværsgrense og karaktersetting